Študijné voľno – záverečné skúšky

13 júna - 17 júna