Študijné voľno – záverečné skúšky

13. júna 2024 - 17. júna 2024