Certifikačné školenie Hansgrohe

Pre žiakov končiacich ročníkov v odbore mechanik stavebnoinštalačných zariadení, technik energetických zariadení budov a inštalatér sme zabezpečili ďalšie certifikačné školenie naplnené novými odbornými informácií v oblasti sanitárnej techniky. Konalo sa 8. februára 2023 v priestoroch dielní praktického vyučovania na Bánovskej ceste 9.

Predstavila sa spoločnosť HANSGROHE. Školenie viedol zástupca spoločnosti pán Václav Králik spolu s ďalšími dvoma kolegami. Prišli veľmi dobre vybavení aj pripravení. Aby prednáška nebola zo strany žiakov len pasívna, vymysleli spôsoby, ako ich aktívne zapájať.

Pri správnej odpovedi dostali darček, pracovali s katalógmi a cenníkmi produktov, v skupinovej práci dostali konkrétne zadania – vypracovať ponuku/projekt na vybavenie kúpeľne sanitárnou technikou aj s cenovým návrhom. Svoje ponuky následne prezentovali a najlepšie boli ocenené darčekmi.

Počas školenia boli žiakom demonštrované vzorky výrobkov a cez inštruktážne videá vysvetlená aj ich správna montáž. Školitelia zdôraznili, že návod je pri každom produkte a je veľmi dôležité ho používať. V praxi sa však často stretávame s tým, že sa návody na montáž nečítajú. Zástupcom spoločnosti veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

Pripravujeme:   

  • 17. februára 2023 – certifikačné školenie Alcadrain (III.G/inštalatér)
  • 8. marca 2023 – certifikačné školenie Geberit (IV.C/TEZB, IV.B/MSIZ)
  • 9. marca 2023 – certifikačné školenie Geberit  (III.G/inštalatér)