Úsek praktického vyučovania

Bc. Pavol Dubovec
vedúci úseku praktického vyučovania

041 7245 510 – klapka 200, dubovec@sosstavebna.sk


Profesijný životopis 

Ing. Ľuboš Marček  – hlavný majster stavebných profesií

041 7245 510 – klapka 300, marcek@sosstavebna.sk


Profesijný životopis 

 Ján Drábik – hlavný majster strojárskych profesií

041 7245 510 – klapka 222, drabik@sosstavebna.sk


Profesijný životopis 

Bc. Marek Briššák  – hlavný majster strojárskych profesií

041 7245 510 – klapka 333, brissak@sosstavebna.sk


Profesijný životopis 

 Ľubomír Urík – MOV , vedúci zváračskej školy

041 7245 510 – klapka 444, urik@sosstavebna.sk

Ľubomír Daneš – referent PO , MTZ ,  sklad náradia

041 7245 510 – klapka 301 a 499, danes@sosstavebna.sk

Bc.  Gabriel Kovács – MOV, referát COVaP, agenda IOV

041 7245 510 – klapka 302, kovacs@sosstavebna.sk

Majstri odborného výcviku 

Ľubomír Čerňanec, cernanec@sosstavebna.sk

Ján Červeň, cerven@sosstavebna.sk

Milan Drábik, drabik2@sosstavebna.sk

Peter Ďuriš, duris@sosstavebna.sk

Bc. Jozef Ďuračka, duracka@sosstavebna.sk

Oto Ďuroška, duroska@sosstavebna.sk

Štefan Hryzák, hryzak@sosstavebna.sk

Marián Chládecký, chladecky@sosstavebna.sk

Marián Chmulík, chmulik@sosstavebna.sk

Zdenko Kulla, kulla@sosstavebna.sk

Ing. Vojtech Matejčík, matejcik@sosstavebna.sk

Dušan Milúch, miluch@sosstavebna.sk

Jozef Ondráš, ondras@sosstavebna.sk

Martin Pekár, pekar@sosstavebna.sk

Peter Stranianek, stranianek@sosstavebna.sk

Ján Škritek, skritek@sosstavebna.sk

Milan Tarač, tarac@sosstavebna.sk

Bc. Ladislav Pidík, pidik@sosstavebna.sk

Ladislav Slyško, slysko2@sosstavebna.sk

Marián Štadani, stadani@sosstavebna.sk