Nadstavbové štúdium

Absolventi trojročných učebných odborov môžu pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu a získať maturitu dennou alebo externou formou v odbore stavebníctvo. 

3659 L stavebníctvo

  • absolvent získa maturitné vysvedčenie

technicko – hospodárske činnosti v oblasti hlavnej stavebnej výroby špeciálnych dokončovacích prác, rekonštrukciách stavieb a technického zariadenia budov, základy organizácie a riadenia stavebnej výroby a riadenia výrobných kolektívov