Prijímacie konanie – školský rok 2022 / 2023

Termíny prijímacích skúšok

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v našej škole pre školský rok 2022 / 2023 sa uskutočnia:

  • v prvom termíne  2. mája 2022 o 08:30 hod.
  • v druhom termíne 9. mája 2022  o 08:30 hod.

Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole budú konať prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 6.júna 2022.

Termín prijímacej skúšky na nenaplnený počet miest bude 21.06.2022 podľa schválených kritérií.

Podmienky prijatia na štúdium na strednej škole a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium budú zverejnené do 28. februára 2022 na webovej stránke školy.