Úsek technicko-ekonomických činností

RNDr. Helena Ružičková
zástupkyňa riaditeľa pre technicko – ekonomické činnosti

041 7634 397 – klapka 105, ruzickova@sosstavebna.sk


Profesijný životopis 

Alena Tinková  – sekretariát

041 7637 607 – klapka 102, sekretariat@sosstavebna.sk

Miriam Padalová  – finančná učtáreň

041 7637 607 –  klapka 108, padalova@sosstavebna.sk

Jana Varošová – finančná učtáreň

041 7637 607 – klapka 109, varosova@sosstavebna.sk

Marta Straková  – mzdová učtáreň

041 7637 607 – klapka 107, strakova@sosstavebna.sk

Jozef Tomašec – vedúci hospodárskej správy

041 7637 607 – klapka 100, tomasec@sosstavebna.sk


Profesijný životopis