Úsek výchovy mimo vyučovania

Mgr. Magdaléna Gašová
zástupkyňa riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania

041 7637 607 – klapka 400, gasova@sosstavebna.sk


Profesijný životopis 

Vychovávatelia

1. poschodie – klapka 401

Mgr. Andrea Kraváriková, kravarikova@sosstavebna.sk

2. poschodie – klapka 402

Mgr. Gabriela Kupková, kupkova@sosstavebna.sk

3. poschodie – klapka 403

Mgr. Peter Sagan, sagan@sosstavebna.sk

4. poschodie – klapka 404

Bc. Kristína Sabelová, sabelova@sosstavebna.sk

5. poschodie – klapka 405

Mgr. Ľudmila Chromiaková, chromiakova@sosstavebna.sk

 

Nočná služba – klapka 407

Iveta Burešová, Bc. Renáta Gabrišová