Úsek výchovy mimo vyučovania

Mgr. Magdaléna Gašová
zástupkyňa riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania

041 7637 607 – klapka 400, gasova@sosstavebna.sk


Profesijný životopis 

Vychovávatelia

1. poschodie – Mgr. Andrea Kraváriková, kravarikova@sosstavebna.sk, klapka 401

2. poschodie – Mgr. Gabriela Kupková, kupkova@sosstavebna.sk, klapka 402

4. poschodie – Bc. Kristína Sabelová, sabelova@sosstavebna.sk, klapka 404

5. poschodie – Bc. Martina Diškantová, diskantova@sosstavebna.sk, klapka 405

 

Nočná služba – klapka 407

Iveta Burešová, Mäsiarová Soňa