Úsek výchovy mimo vyučovania

Mgr. Magdaléna Gašová
zástupkyňa riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania

041 7637 607 – klapka 400, gasova@sosstavebna.sk

Vychovávatelia

1. poschodie – klapka 401

Mgr. Andrea Kraváriková, kravarikova@sosstavebna.sk

2. poschodie – klapka 402

Mgr. Gabriela Kupková, kupkova@sosstavebna.sk

3. poschodie – klapka 403

Mgr. Peter Sagan, sagan@sosstavebna.sk

4. poschodie – klapka 404

Bc. Kristína Sabelová, sabelova@sosstavebna.sk

5. poschodie – klapka 405

Ing. Dušan Gáborko, gaborko@sosstavebna.sk

6. poschodie – klapka 406

Bc. Marián Lamlech, lamlech@sosstavebna.sk

Nočná služba – klapka 407