Školský internát

Kontaktná osoba

Mgr. Magdaléna Gašová
zástupca riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania

0908 914 076, gasova@sosstavebna.sk

Ubytovacia kapacita školského internátu je 180 lôžok pre 6 výchovných skupín žiakov. Ubytovanie je v bunkovom systéme dvojposteľových a trojposteľových izieb so sociálnym zariadením, v ktorom je sprchový kút, umývadlo a samostatné WC. Počas víkendov žiaci odchádzajú do miesta bydliska.

Na každom poschodí je pre žiakov zriadená kuchynka a spoločenská miestnosť. Kuchynka je vybavená chladničkou, mikrovlnnou rúrou, varnou kanvicou a varičom. V internáte funguje WIFI sieť.

Súčasťou internátu je školská jedáleň, ktorá je v prenájme a využívajú ju nielen ubytovaní žiaci, ale i žiaci a zamestnanci školy, obyvatelia a firmy v mestskej časti Žilina -Bôrik.

Ceny za ubytovanie pre žiakov: mesačný poplatok za ubytovanie: 30,00 €

Ceny stravných lístkov pre žiakov: raňajky – 1,20 €, obed – 1,80 €, večera – 1,75 €

Výdaj stravy v školskej jedálni:
raňajky 06:00 – 07:30 hod.
obed 12:25 – 14:30 hod.
večera 17:30 – 18:30 hod.

Stravné lístky sa budú vydávať od 1. do 25. dňa v mesiaci v školskej jedálni každý pondelok a stredu v čase od 13:00 – 14:00 hod, pre žiakov internátu aj v utorok a v stredu v čase večere.

Žiaci ubytovaní v internáte dostali informácie k stravovaniu súčasne s rozhodnutím o ubytovaní v júni a stravné lístky dostanú pri nástupe na ubytovanie.

Dochádzajúci žiaci si môžu mesačne zaplatiť maximálne 20 obedov (36,00 €) prevodom na účet  SK17 8180 0000 0070 0048 4537,  variabilný symbol 222 a do poznámky treba uviesť meno a priezvisko žiaka.

Žiak strednej školy môže v školskom roku 2022/2023 získať sociálne štipendium.

Všetky informácie získate na stránke https://studentskefinancie.sk/strednaskola/stipendium