Riaditeľ školy

Ing. Josef Ilčík, PhD.

041 7232 259, riaditel@sosstavebna.sk


Profesijný životopis