Úsek teoretického vyučovania

Ing. Tibor Slyško
zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie

041 7634 398 – klapka 200, slysko@sosstavebna.sk


Profesijný životopis 

Kabinet humanitných predmetov – 041 7637 607 – klapka 302

PaedDr. Vladimír Fuljer, fuljer@sosstavebna.sk

Mgr. Stanislava Kovácsová, kovacsova@sosstavebna.sk

Kabinet humanitných predmetov – 041 7637 607 – klapka 205

Mgr. Natália Šamajová, samajova@sosstavebna.sk

Mgr. Veronika Ledajová, ledajova@sosstavebna.sk

Kabinet anglického jazyka – 041 7637 607 – klapka 204

Mgr. Peter Zelienka, zelienka@sosstavebna.sk

Ing. Marián Opial, opial@sosstavebna.sk

Mgr. Mária Šipulová, sipulova@sosstavebna.sk

Koordinátor medzinárodných projektov – 041 7637 607 – klapka 303

Mgr. Janka Oravcová oravcova@sosstavebna.sk

Kabinet výpočtovej techniky – 041 7637 607 – klapka 304

Mgr. Mária Kyjaková, kyjakova@sosstavebna.sk

Kabinet telesnej výchovy – 041 7637 607 –  klapka 206 

Mgr. Róbert Brezňan, breznan@sosstavebna.sk

Mgr. Róbert Kyjak, kyjak@sosstavebna.sk

Kabinet stavebných predmetov – 041 7637 607 – klapka 306

Ing. Anna Jarošová, jarosova@sosstavebna.sk

Ing. Katarína Kudlová, kudlova@sosstavebna.sk

Kabinet stavebných predmetov – 041 7637 607 – klapka 202

Ing. Ján Kováč, kovac@sosstavebna.sk

Ing. Adriana Orfánusová, orfanusova@sosstavebna.sk

Kabinet prírodovedných a stavebných predmetov – 041 7637 607 – klapka 305

PaedDr. Ľubica Hoskovcová, hoskovcova@sosstavebna.sk

Ing. Ján Klanica, klanica@sosstavebna.sk

Ing. Juraj Bajzík, bajzik@sosstavebna.sk

Kabinet strojárskych predmetov – 041 7637 607 – klapka 203 

Ing. Mgr. Miloš Taraba, taraba@sosstavebna.sk

Ing. Miroslav Klučka, klucka@sosstavebna.sk

Ing. Martin Škripek, skripek@sosstavebna.sk 

Kabinet stavebných predmetov – 041 7637 607 – klapka 308

Ing. Anna Helbichová, helbichova@sosstavebna.sk

Mgr. Janka Baránková, barankova@sosstavebna.sk

Ing. Mária Rejchrtová, rejchrtova@sosstavebna.sk