Finančná gramotnosť – aktivity pre štvrtákov

Finančná gramotnosť je súbor znalostí, zručností a vedomostí, ktoré nám umožňujú porozumieť financiám a správne s nimi zaobchádzať v rôznych životných situáciách. Nie je však len o hospodárení s peniazmi, ale aj o schopnosti peniaze zarobiť.

Pre slovenský finančný trh a na zlepšovanie finančnej gramotnosti žiakov, bola navrhnutá stolová spoločenská hra Finančná sloboda. Počas hry s moderátorom sa žiaci starajú o finančné plánovanie fiktívnej rodiny. Každý hráč dostane do opatery manželský pár vo veku 30 rokov, ktorému pomáhajú plniť si svoje ciele. Prechádzajú s nimi 30 rokov ich života, uzatvárajú im finančné produkty a čelia rôznym nástrahám života. Hráč sa musí naučiť svojej rodine poradiť v rôznych životných situáciách a pri rozhodovaní môže použiť svoje skúsenosti z ozajstného života. Naopak, neskôr môže aplikovať vedomosti získané v hre na zlepšenie vlastnej situácie v osobnom živote.

V mesiaci november dostali možnosť absolvovať túto hru aj naši žiaci z tried IV.A, B, C a D.

Projekt Finančná sloboda prináša žiakom  nevšedný zážitok a nové spôsoby myslenia v oblasti financií. Hra ich veľmi zaujala a my sa tešíme, že sme mali možnosť ponúknuť žiakom inovatívny prístup k vzdelávaniu.