Konzultačné hodiny

Meno a priezvisko Párny týždeň Nepárny týždeň
Deň Od – do * Deň Od – do *
Mgr. Janka Baránková štvrtok 14:05 – 14:50 štvrtok 14:05 – 14:50
Mgr. Róbert Brezňan štvrtok 14:05 – 14:50 štvrtok 14:05 – 14:50
Ing. Marta Čelková štvrtok 14:05 – 14:50 štvrtok 14:05 – 14:50
Ing. Miroslav Dikan štvrtok 14:05 – 14:50 štvrtok 14:05 – 14:50
PaedDr. Vladimír Fuljer štvrtok 14:05 – 14:50 štvrtok 14:05 – 14:50
Ing. Anna Helbichová štvrtok 14:05 – 14:50 štvrtok 14:05 – 14:50
PaedDr. Ľubica Hoskovcová štvrtok 14:05 – 14:50 štvrtok 14:05 – 14:50
Mgr. Dana Jakubesová štvrtok 14:05 – 14:50 štvrtok 14:05 – 14:50
Ing. Anna Jarošová štvrtok 14:05 – 14:50 štvrtok 14:05 – 14:50
Ing. Ján Klanica štvrtok 14:05 – 14:50 štvrtok 14:05 – 14:50
Ing. Miroslav Klučka štvrtok 14:05 – 14:50 štvrtok 14:05 – 14:50
Mgr. Stanislava Kovácsová štvrtok 14:05 – 14:50 štvrtok 14:05 – 14:50
Ing. Ján Kováč štvrtok 14:05 – 14:50 štvrtok 14:05 – 14:50
Ing. Katarína Kudlová štvrtok 14:05 – 14:50 štvrtok 14:05 – 14:50
Mgr. Róbert Kyjak štvrtok 14:05 – 14:50 štvrtok 14:05 – 14:50
Mgr. Michal Mašlej štvrtok 14:05 – 14:50 štvrtok 14:05 – 14:50
Ing. Marián Opial štvrtok 14:05 – 14:50 štvrtok 14:05 – 14:50
Mgr. Janka Oravcová štvrtok 14:05 – 14:50 štvrtok 14:05 – 14:50
Mgr. Natália Šamajová štvrtok 14:05 – 14:50 štvrtok 14:05 – 14:50
Ing. Martin Škripek štvrtok 14:05 – 14:50 štvrtok 14:05 – 14:50
Ing. Janka Troščáková štvrtok 14:05 – 14:50 štvrtok 14:05 – 14:50
Mgr. Peter Zelienka štvrtok 14:05 – 14:50 štvrtok 14:05 – 14:50
Mgr. Anna Zikešová štvrtok 14:05 – 14:50 štvrtok 14:05 – 14:50
Ing. Tibor Slyško štvrtok 14:05 – 14:50 štvrtok 14:05 – 14:50