Medzinárodná odborná stáž žiakov v Portugalsku

Vychovávať a vzdelávať žiakov tak, aby našli po ukončení štúdia uplatnenie na trhu práce sa darí Strednej odbornej škole stavebnej v Žiline aj vďaka bohatej tradícii mobilitných projektov v rámci európskeho programu Erasmus+. V školskom roku 2022/2023 žiaci absolvovali už tretiu mobilitu u zahraničných partnerov. Dve sa realizovali v španielskej Granade, kde mali možnosť zdokonaliť svoje zručnosti v práci s energetickými zariadeniami, vodoinštaláciami, kúrením a kanalizáciou.

Tretej mobility sa zúčastnila skupina žiakov z tried II.CIV.C (technik energetických zariadení budov) a III.G (inštalatér) v dňoch 6. – 18. novembra 2022 v portugalskom meste Braga v spolupráci s partnerskou organizáciou EduPlus.

Praxovali v dvoch rozdielnych firmách – Sicool a Aquafer. Na jednotlivých pracoviskách pracovali samostatne pod odborným dohľadom zamestnancov firiem. Jedna skupina vykonávala činnosti ako opravy kotlov, výmeny čerpadiel, zapojenia sporákov či podlahového kúrenia. Druhá pracovala na príprave súčastí kúrenia ako sú panely či teplomery na bojlery.

V rámci voľnočasových aktivít sa zúčastnili prehliadky historického centra mesta Braga, navštívili mesto Porto – druhé najväčšie mesto v Portugalsku, pútnické miesta Santuário do Sameiro a Bom Jesus do Monte, ktoré je po Fatime jedno z najväčších a najnavštevovanejších svätýň v Portugalsku. Navštívili aj mesto Guimarães, ktoré bolo v minulosti prvým hlavným mestom Portugalska a rodiskom prvého portugalského kráľa Alfonsa I. Pobyt bol ukončený slávnostným odovzdaním certifikátov a spomienkových suvenírov.

Každá mobilita je obrovským prínosom pre profesijný a osobnostný rozvoj žiakov, ktorí majú možnosť spoznať život a pracovný rytmus európskych štátov, zdokonaliť sa v profesijných zručnostiach, rozvíjať sociálne a jazykové kompetencie, spoznať kultúru a históriu inej krajiny. Z tohto dôvodu SOŠ stavebná v Žiline podporuje a intenzívne rozvíja medzinárodnú spoluprácu v rámci programu Erasmus+.