Medzinárodná súťaž Vyškov 2023

19. ročník medzinárodnej súťaže odborných zručností žiakov učebného oboru inštalatér sa konal dňa 18. mája 2023 na SOŠ a SOU Vyškov. Zástupcovia stavovskej organizácie a sponzorských firiem dohliadali počas celej súťaže na jej priebeh a hodnotili výkony súťažiacich.

Žiaci súťažili ako jednotlivci. Po slávnostnom otvorení  sa presunuli na pracoviská, kde ich už čakali praktické zadania. Prvou úlohou bolo polyfúzne zváranie polypropylénových rúr a fitingov v kombinácií so závitovými spojmi oceľových pozinkovaných rúr. Druhou úlohou bolo ohýbanie, mäkké spájkovanie a rozvod Cu potrubia s pripojením vykurovacieho telesa – radiátora.   

Súťaže sa zúčastnilo tento rok celkovo 14 žiakov z Česka, Slovenska, Maďarska, Rakúska a Poľska. Našu školu reprezentovali žiaci 4. ročníka študijného odboru mechanik stavebnoinštalačných zariadení Marek Káčerik a Jozef Starovský zo IV.B. Pripravoval ich majster odbornej výchovy Marián Chládecký, ktorý bol so žiakmi aj na súťaži.

V silnej medzinárodnej konkurencii naši žiaci získali pekné 7. miesto (Jozef  Starovský) a 11. miesto (Marek Káčerik). Touto cestou im srdečne ďakujeme za reprezentáciu SOŠ stavebnej v Žiline a veríme, že získali aj nové „medzinárodné“ skúsenosti.

Ďalšie informácie a fotky: https://sos-vyskov.cz/aktuality/mezinarodni-soutez/

Pripravujeme: 16. jún 2023 – Infomobil Alcadrain