Odborná exkurzia – Inšpektorát práce, Žilina

Žiaci z tried III.A a IV.A (študijný odbor BOZP) sa zúčastnili odbornej prezentácie na Inšpektoráte práce v Žiline. Zamestnanci sa zamerali na tieto témy:

  • Bezpečnosť a ochrana  zdravia pri práci v stavebníctve
  • Základy z pracovnoprávnych vzťahov a bezpečnosti pri práci, o ktorých by mal vedieť absolvent školy pri nástupe do práce alebo pri začatí podnikania, vznik, priebeh a skončenie pracovného pomeru zamestnanca
  • Inšpekcia práce – so zameraním na činnosť, kompetencie a právny rámec inšpekcie práce

Žiaci so záujmom diskutovali so zamestnancami Inšpektorátu práce na dané témy. Ďakujeme!