Odborná exkurzia – Inšpektorát práce, Žilina

Dňa 14. marca 2024 sme sa so žiakmi III.A triedy (študijný odbor BOZP a technické lýceum) zúčastnili odbornej exkurzie na Inšpektoráte práce v Žiline.

Pripravili pre našich žiakov odbornú prednášku  na témy:

  • Bezpečnosť a ochrana  zdravia pri práci v stavebníctve
  • Základy z pracovnoprávnych vzťahov a bezpečnosti pri práci, o ktorých by mal vedieť absolvent školy pri nástupe do práce alebo pri začatí podnikania, vznik, priebeh a skončenie pracovného pomeru zamestnanca
  • Inšpekcia práce – so zameraním na činnosť, kompetencie a právny rámec inšpekcie práce

Žiaci so záujmom diskutovali so zamestnancami Inšpektorátu práce na dané témy. Ďakujeme!