Odborná exkurzia – Literárne múzeum SNK, Martin

V závere školského roka – 13.júna 2024 sa žiaci z tried I.A a I.D zúčastnili návštevy Literárneho múzea Slovenskej národnej knižnice v Martine.

S nadšením sme vstupovali do historickej budovy z konca 19. storočia v centre Martina, ktorá bola prvým sídlom Matice slovenskej a v roku 1961 bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.

Pri vstupe nás očakával milý a erudovaný pán lektor, ktorý nás previedol vývojom slovenskej literatúry od jej počiatkov v 9. storočí až po súčasnosť.

Očarila nás dvorana, ktorá bola kedysi výborovňou Matice slovenskej, obdivovali sme nádherný gobelín, ktorý približuje dejiny Veľkej Moravy. Pán lektor nás oboznámil nielen s dejinami samotnej miestnosti, ale aj s osobnosťami, ktoré sa významne pričinili o formovanie dejín našej literatúry a kultúry.

V druhej časti sme mali možnosť prejsť chronologicky jednotlivými obdobiami vývinu našej literatúry od Veľkej Moravy cez stredovekú, humanistickú a renesančnú literatúru, literatúru obdobia baroka, osvietenskú a klasicistickú literatúru. Pristavili sme sa tiež pri veľkých osobnostiach našej romantickej literatúry a literatúre matičných rokov, záver výkladu patril velikánom realizmu a slovenskej moderny.

Exkurzia upevnila vedomosti žiakov zo slovenského jazyka a literatúry a dejepisu, rozšírila ich obzory o nové informácie a obohatila o množstvo zaujímavostí, ktoré sa vďaka výkladu dozvedeli a budú pre nich prínosom pri ďalšom štúdiu.