Odborná exkurzia – Múzeum holokaustu, Sereď

Dňa 4. a 11. júna 2024 sa žiaci z tried II.A, II.B, II.C a II.D zúčastnili odbornej exkurzie zo spoločenskovedných predmetov. Tentokrát naše kroky viedli do Múzea holokaustu v Seredi.

Jeho história siaha do obdobia II. svetovej vojny, keď počas holokaustu vznikali viaceré pracovné a koncentračné tábory aj na Slovensku. Z nich sa zachoval len jeden – v Seredi. Práve v týchto autentických miestach vzniklo ako ,,živý odkaz“ tragických udalostí slovenských Židov Slovenské národné múzeum židovskej kultúry známe pod názvom Múzeum holokaustu.

Ponúka vzdelávanie zamerané na problematiku holokaustu a s ním súvisiace témy, akými sú porušovanie ľudských práv, dôsledky rasizmu a xenofóbie, zneužívania moci a ďalšie. Zároveň podporuje a rozvíja myslenie a hodnotové postoje svojich návštevníkov, vedie k empatii a k rasovej, náboženskej tolerancii či k rešpektovaniu rôznorodosti.

Prvá časť našej návštevy bola zameraná na tému: ,,Holokaust očami detí.“ Súčasťou tejto problematiky bol videofilm spojený s prezentáciou a odbornou prednáškou lektora múzea. Obzvlášť emotívne na nás pôsobil videofilm, ktorý upútal svojím autentickým svedectvom a ťažkým životným osudom deväťročného židovského dievčatka. V dôsledku prenasledovania židovského obyvateľstva počas II. svetovej vojny osirelo a skončilo na niekoľko mesiacov v koncentračnom tábore Terezín.

Aj druhá časť odbornej exkurzie nás obohatila. Nielen zaujímavým rozprávaním lektorky, ale aj možnosťou prehliadnuť si jednotlivé expozície múzea. Každá z nich bola pestrá na artefakty a iné autentické exponáty, ktoré v nás zanechali skľučujúce či trpké pocity. Zároveň v nás upevnili i poučenie a aj presvedčenie o tom, aby sa podobné negatívne udalosti z našej histórie nikdy viac už nezopakovali.