Odborná exkurzia – Múzeum SNP, Banská Bystrica

V mesiaci jún sa žiaci II.A (BOZP/TL) a II.C (TEZB) zúčastnili odbornej exkurzie do Múzea SNP v Banskej Bystrici.

Súčasná expozícia v priestoroch Pamätníka SNP bola verejnosti sprístupnená 27. augusta 2004, pri príležitosti 60. výročia SNP. Expozícia s názvom „Slovensko v protifašistickom hnutí odporu Európy v rokoch 1939-1945“ prezentuje rozhodujúce politické, vojenské a spoločenské udalosti histórie Slovenska v kontexte s dejinami Európy v rokoch 1918-1948. Je tematicky, obsahovo aj materiálovo najrozsiahlejšou expozíciou Múzea SNP.

Súčasťou stálej expozície Múzea SNP je aj skanzen ťažkej bojovej techniky. Nachádzajú sa v ňom zbrane česko – slovenskej, nemeckej a sovietskej výroby, ale aj vozne improvizovaného pancierového vlaku Štefánik.

Každoročne organizujeme túto odbornú exkurziu, aby sme si pripomenuli časť z histórie 2. svetovej vojny, odohrávajúcej sa na našom území. Žiakom sa exkurzia veľmi páčila a ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy.