Školská súťaž v riešení sudoku

Sudoku je zaujímavá hra, ktorá je náročná na logické myslenie riešiteľa. Názov vznikol z japonského „dži wa dokušin ni kagiru“, čo môžeme preložiť „čísla musia byť po jednom“, ale jej pôvod nie je japonský. Hra bola známa v osemdesiatych rokoch 20. storočia pod názvom „Umber Place“ („umiestni čísla“) v americkom magazíne o hlavolamoch. Japonci si ju rýchlo obľúbili a až v roku 2005 začali oceňovať jej krásu a zdanlivú jednoduchosť Európania. Dnes je sudoku jedna z najznámejších a najfrekventovanejších  príloh rôznych denníkov a časopisov.

Aj žiaci našej školy si zvyknú spestriť voľné chvíle riešením sudoku a tak rozvíjať logiku. Komu to ide najlepšie, sme zistili 23. februára 2023 v školskej súťaži v riešení sudoku. Do súťaže sa prihlásilo 13 žiakov, ktorí mali za úlohu vyriešiť v dvoch kolách čo najviac sudoku rôznych typov – klasické, nepravidelné, párne/nepárne a diagonálne. Dôležitým faktorom pri hodnotení bola aj rýchlosť riešenia. Za správne vyriešené úlohy pred časovým limitom získali ďalšie body ako na veľkých súťažiach.

Zúčastnení žiaci a žiačky súťažili s veľkým elánom s nasledovnými výsledkami:

  1. miesto – Petra Sitárová (IV. A), Adriana Večerková (IV. A)
  2. miesto – Martina Kurišová (IV. A), Eva Mária Porubiaková (III. A)
  3. miesto – Matej Chalúpka (IV. A)

Všetkým účastníkom blahoželáme a možno sa niektorí nadšenci zaradia medzi riešiteľov sudoku na lokálnych turnajoch alebo Majstrovstvách Slovenska v riešení sudoku, ktoré každoročne organizuje Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov (www.szhk.sk).