Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

4. septembra 2023 bol na pôde našej školy slávnostne otvorený nový školský rok 2023/2024.

Riaditeľ školy Josef Ilčík na úvod všetkých čo najsrdečnejšie pozdravil a predstavil vedenie školy. V krátkom príhovore osobne privítal najmä nových žiakov nastupujúcich do prvého ročníka a ich rodičov, ktorí ich v tento prvý deň stredoškolského štúdia doprevádzajú. Maturantom poprial krásnu stužkovú slávnosť, úspešnú a systematickú prípravu na maturitné skúšky a bezproblémové ukončenie stredoškolského štúdia a prijatie na vysokú školu.

V neposlednom rade povzbudil aj svojich kolegov a kolegyne, na ktorých leží bremeno veľkej zodpovednosti za celý výchovno – vzdelávací proces. Všetkým na záver poprial do nového školského roka veľa zdravia, pozitívnej energie, šťastia, pracovných úspechov, optimizmu a pohody.

Slávnostného otvorenia sa zúčastnil aj podpredseda Žilinského samosprávneho kraja pán Peter Weber, ktorý všetkým študentom, pedagógom, zamestnancom školy a rodičom zaželal úspešný nový školský rok.

Po slávnostných príhovoroch boli žiaci prvých ročníkov rozdelení do tried a v sprievode svojich nových triednych učiteľov sa presunuli do učební, kde dostali všetky potrebné informácie o fungovaní výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole.