ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 2024

Žiaci v končiacom ročníku III.G triedy – učebný odbor murár, inštalatér, stolár a dvojročného odboru stavebná výroba, trieda II.K absolvovali v dňoch 18. – 20. júna 2024 praktickú časť záverečnej skúšky. Všetci sa stretli ráno 18. júna na dielňach praktického vyučovania. Nasledovalo rozdelenie do skupín k majstrom a žrebovanie tém za účasti predsedov skúšobných komisií a zástupcov RÚZ.

Žiaci vykonali skúšku po novom. Zmenilo sa bodové hodnotenie a aj to, že každý žiak vypracuje vyžrebovanú tému písomne – plánovanie, prípravu a zanalyzuje postup svojej práce. Všetci žiaci zvládli úspešne praktickú časť skúšky.

Vo štvrtok 20. júna 2024 žiaci pokračovali ústnou časťou záverečnej skúšky. Túto časť však všetci žiaci nezvládli a budú si ju musieť v septembri zopakovať.

Novým, čerstvým absolventom gratulujeme a prajeme, aby si našli uplatnenie na trhu práce. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na pohodovom a profesionálnom priebehu záverečných skúšok.