Žiačky školy na odbornej stáži v Nemecku

V mesiaci apríl 2022 mali možnosť žiačky I.A a III.A (študijný odbor technické lýceum a BOZP) vďaka mobilitám programu Erasmus+ zdokonaliť svoje praktické zručnosti v oblasti práce so sadrokartónom. Dievčatá prejavili ohromný elán a zručnosť.

Po príchode boli ubytované na internáte vo vzdelávacom centre ÜAZ Frankfurt/Oder. Zúčastnili sa prehliadky mesta a mali možnosť byť v jeden deň v dvoch európskych štátoch, nakoľko Nemecko je spojené s Poľskom mostom, ktorý spája Frankfurt/Oder a Slubice.

Zoznámili sa s areálom centra a moderne zariadenými dielňami, boli poučené o BOZP a zoznamovali sa s pracovným náradím a nástrojmi, ktoré sú potrebné pri montovaní priečky, okenných a dverových otvorov. Zvládli základné pracovné operácie – rezanie, pilovanie, brúsenie a vŕtanie, ktoré si cvičili pri tvorbe hracej kocky o rozmeroch 24x24cm. Tá bola ich suvenírom, ktorý si pribalili so sebou domov.

Ďalšie dni boli náročnejšie. Zakladali priečky z CW a UW profilov pre zhotovenie stien s dverami a oknami podľa výkresu. Upevnili si svoje odborné vedomosti z technológie, naučili sa výpočty pre veľkosti, tvary oblúkov, postup pri tvorbe šablón, vytvorili skruž tvaru  segmentového, gotického a priameho  oblúka. Získali  široký pohľad na spôsob suchej výstavby nahrádzajúci pracný a dlhotrvajúci spôsob stavania priečok, podláh či podhľadov. Obohatením boli ranné „jazykové rozcvičky“, kedy ich inštruktor skúšal odborné pomenovania jednotlivých nástrojov a náradia.

Po výmenných stážach sa žiaci stávajú samostatnejší, tvorivejší a častokrát sú vzorom pre ostatných spolužiakov. Sú sebavedomejší a radi sa zapájajú do súťaží reprezentujúcich školu, kde potvrdzujú získané vedomosti, zručnosti a schopnosti výborným umiestnením. Účasť na projektoch zároveň umožňuje spoznávať kultúru, históriu, pracovnú morálku, spôsob života v iných európskych krajinách, nakoľko súčasťou mobilít sú aj rôzne voľnočasové aktivity.

Naše dievčatá navštívili hlavné mesto Nemecka – Berlín. Podarilo sa nám získať vstup na terasu a kupolu Reichstagu – sídlo nemeckého parlamentu. Spoznali Brandenburgskú bránu, Alexandrovo námestie, Humboldtovu univerzitu, Berlínsky dóm a zvyšky Berlínskeho múru. Druhou zástavkou bolo mesto Postupim a filmový park v Babelsbergu s kaskadérskou show. Pri športových aktivitách nadviazali priateľstvá s mladými ľuďmi z Poľska a Nemecka.

Ocenením schopností a zručností dievčat bolo odovzdávanie certifikátov a Europassov na záver pobytu. Ich inštruktor pán Braun im pripravil milé prekvapenie v podobe medailí za ich výkony. Dievčatám ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a našej koordinátorke medzinárodných projektov Janke Oravcovej za úspešnú realizáciu projektov pre našich žiakov, učiteľov a majstrov odbornej výchovy.