Zváračská škola

Kontaktná osoba

Ľubomír Urík
vedúci zváračskej školy

0948 984 947, urik@sosstavebna.sk

Zváračská škola č. 238, Bánovská cesta 9, 010 01 Žilina (oproti HaZZ – záchranná brigáda – areál bývalých kasární)

Zváračská škola má vydaný registračný list COP PZ a.s. Bratislava a COP VUZ PI SR Bratislava.

Kurzy zvárania sa vykonávajú podľa STN 05 0705 – tzv. základné kurzy zvárania. Zváračská škola zabezpečuje  kurzy zvárania  pre svojich žiakov, prípadne žiakov iných škôl. Vlastným žiakom poskytuje ďalšie finančné zvýhodnenia.

Taktiež zabezpečuje kurzy zvárania, školenia a preskúšania zváračov  pre právnické a fyzické osoby.

Ponúkané kurzy

ZK 111-1 (Z-E 1)

Zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev elektrickým oblúkom obalenou elektródou

ZK 135-1 (Z-M 1)

Zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou

ZK 141-1 (Z-T 1)

Zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou

ZK 141-21 (Z-T 7)

Zváranie hliníka a jeho zliatin v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou

ZK 141-8 (Z-T 3)

Zváranie vysokolegovaných austenitických ocelí (antikor) v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou

ZK 311-1 (Z-G 1)

Zváranie plameňom a rezanie kyslíkom

ZP 311-2 (D-G 2)

Rezanie kyslíkom

ZP 83 (D-E 4)

Rezanie kovov plazmovým oblúkom