49. ročník celoštátnej súťaže stredných odborných škôl v oblasti BOZP

Dňa 6. júna 2024 sa uskutočnilo súťažné vzdelávacie podujatie – 49. ročník celoštátnej súťaže stredných odborných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Organizátorom tejto súťaže je každoročne Integrovaný odborový zväz (IOZ). Akcia sa konala na pôde našej školy na Tulipánovej ulici v Žiline. Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky.

Súťaž sa konala v súlade s propozíciami schválenými Predsedníctvom IOZ a na priebeh súťaže dozerala a súťaž hodnotila komisia zložená z odborníkov v oblasti BOZP. Prebiehala  v troch okruhoch – Všeobecné právne a ostatné predpisy BOZP, Testová časť a Praktické simulované situácie.

Našu školu reprezentovalo trojčlenné družstvo žiakov v zložení – Ján Tichý a Lenka Šedíková zo IV.A triedy a Samuel Adame z III.A triedy, všetci žiaci študujú odbor BOZP.

Naši žiaci  sa umiestnili  na peknom 4. mieste v súťaži medzi 14 zúčastnenými strednými školami. Stupne víťazov nám tentokrát tesne ušli, ale v domácich podmienkach to býva obvykle náročnejšie. Žiaci dôstojne reprezentovali našu školu za  čo im vyslovujeme poďakovanie!