Autorská beseda so spisovateľkou Evou Faktorovou – Kysucká knižnica, Čadca

Dňa 12. júna 2024 sa I.A trieda spolu s triednou učiteľkou Majkou Šipulovou zúčastnila odbornej exkurzie v Kysuckej knižnici, kde sa konala beseda s autorkou poézie pani Evou Faktorovou pri príležitosti 100 – ho výročia založenia knižnice.

Žiaci sa dozvedeli informácie o autorke, odkiaľ pochádza, čo ju motivovalo k písaniu básní, ale aj zaujímavé príbehy z jej odbornej praxe. Rozprávali sa aj o dôležitosti čítania v bežnom živote. Po besede si mali možnosti prezrieť priestory knižnice.

Získané informácie zužitkujú počas hodín slovenského jazyka a literatúry. Ďakujeme pani Faktorovej a Kysuckej knižnici v Čadci za to, že sme mali možnosť zúčastniť sa takejto zaujímavej besedy.