Biela pastelka značí nádej a riešenie a práve preto stala symbolom nevidiacich a slabozrakých.  Na Slovensku funguje organizácia Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá pomáha nevidiacim a slabozrakým.

V septembri vychádzajú každoročne do ulíc dobrovoľníci, ktorí za finančný príspevok rozdávajú biele pastelky ako osvetu a symbol pomoci týmto ľuďom.

Aj v tomto roku sa žiaci Školského parlamentu v našej škole angažovali a šírili informácie o zbierke, ktorá sa konala v škole v piatok 22. septembra 2023.

Dobrovoľníci Evka, Natália, Filip a Miloš išli medzi spolužiakov a zamestnancov školy, zbierali finančné príspevky do určených pokladničiek a rozdávali biele pastelky.

Z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sme dostali informáciu, že žiaci a zamestnanci školy v zbierke prispeli sumou 245,41 €, za čo všetkým srdečne ďakujeme!

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska veľmi pekne ďakuje za ochotu zapojiť sa do zbierky a všetkým za ich podporu. Finančné prostriedky budú použité v súlade s poslaním zbierky na zlepšenie kvality života ľuďom so zrakovým postihnutím a na zabezpečenie špeciálnych programov na zlepšenie samostatnosti ľudí so zrakovým postihnutím.