Certifikačné školenie – Alcadrain 2022

Pre žiakov končiacich ročníkov v odbore mechanik stavebnoinštalačných zariadení (MSIZ) a inštalatér sme pripravili deň plný nových odborných informácií v oblasti sanitárnej techniky. Konal sa 4. apríla 2022 v priestoroch školy na Tulipánovej ulici.  

Deň bol venovaný certifikačnému školeniu a získaniu certifikátu. Ten žiakov oprávňuje na odbornú montáž a poskytnutie záruky 15 rokov výrobkov a sanitárnej techniky Alcadrain. Že nepoznáte túto značku a spoločnosť? Vznikla 1. marca 2022 premenovaním spoločnosti Alcaplast a zmenila aj svoje logo po 24 rokoch. Okrem toho spoločnosť kúpila značku FV Plast a bude sa zaoberať aj výrobou plastových potrubí pre rozvody vody a vykurovania. Okrem tejto zmeny spoločnosť uviedla na trh modulárny systém pre výstavbu a rekonštrukciu kúpeľňových priestorov a toaliet suchou výstavbou Alca systém od Alca fix.

Zástupca spoločnosti pán Ivo Fischer žiakom predstavil celý výrobný program, inovované predstenové WC moduly a ovládacie splachovacie tlačidlo s možnosťou dávkovania tabliet proti tvorbe vodného kameňa. Žiakom vysvetlil a zdôraznil, že bez praxe je ťažké získané vedomosti uplatňovať do každodenného života. Vedieť správne namontovať aj servisovať  predstenový systém WC, pisoár, umývadlo, rovnako ako vedieť navrhnúť efektívny systém rozvodu a odvodu vody, sa nedá naučiť len z učebníc.

Novovzniknutá spoločnosť Alcadrain dlhodobo spolupracuje s našou školou nielen formou odborných či certifikačných školení, ale prispieva aj materiálom na výučbu – tentokrát to bol inovovaný napúšťací ventil A150 Uni a ovládacie tlačidlo pre predstenové systémy WC M570. Žiaci dostali aj darček – tašku s katalógom, zápisníkom, nožíkom a perom.

Na záver školenia bola diskusia týkajúca sa montáže a servisu výrobkov. Všetci zúčastnení získajú certifikát, ktorý dostanú na konci štúdia. Pre žiakov je to vynikajúca investícia do ich budúceho pracovného života. Na prezentačnom dni sa zúčastnil aj učiteľ odborných predmetov Ing. Kováč. Zástupcovi spoločnosti  Alcadrain ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.