Certifikačné školenie ALCADRAIN 2023

Pre žiakov končiacich ročníkov v odbore mechanik stavebnoinštalačných zariadení a technik energetických zariadení budov sme pripravili certifikačné školenie v oblasti sanitárnej techniky. Konalo sa 13. januára 2023 v priestoroch novej prednáškovej sály v dielňach praktického vyučovania na Bánovskej ceste.  

Školenie bolo venované získaniu certifikátu. Ten žiakov oprávňuje na odbornú montáž a poskytovanie záruky 15 alebo až 25 rokov na výrobky sanitárnej techniky ALCADRAIN.  

Zástupca spoločnosti pán Fischer žiakom predstavil celý výrobný program, ako aj inovované pred stenové WC moduly a ovládacie splachovacie tlačidlo s možnosťou dávkovania tabliet proti tvorbe vodného kameňa. Žiakom vysvetlil a zdôraznil, že bez praxe je ťažké získané vedomosti uplatňovať do každodenného života.

Spoločnosť ALCADRAIN dlhodobo spolupracuje s našou školou nielen formou odborných, či certifikačných školení, ale aj ako sponzor medzinárodnej súťaže Mladý stavbár, ktorú každoročne škola organizuje. Žiaci dostali od spoločnosti darček – tašku s katalógom, zápisníkom, nožíkom a perom. Na záver školenia boli pripravené kontrolné otázky týkajúce sa postupov montáže a servisu výrobkov. Úspešní žiaci, absolventi tohto školenia získali oprávnenie – certifikát, ktorý im na konci štvrtého ročníka bude vydaný spolu s maturitným vysvedčením a výučným listom. Do ich budúceho pracovného života je to veľmi dobrá investícia a pridaná hodnota k ich vzdelaniu.

Zástupcovi spoločnosti ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Pripravujeme:

8. február 2023 – Certifikačné školenie HANSGROHE

17. február 2023 – Certifikačné školenie ALCADRAIN

22. a 23. február 2023 – Certifikačné školenie GEBERIT