Certifikačné školenie – Alcadrain

Pre žiakov III.G triedy v odbore inštalatér,  II.C v odbore technik energetických zariadení budov, majstrov odborného výcviku a učiteľov odborných predmetov sme zabezpečili certifikačné školenie od spoločnosti Alcadrain. Konalo sa v piatok 17. februára 2023 v prednáškovej sále dielní praktického vyučovania na Bánovskej ceste.   

Školenie bolo zamerané na sanitárnu techniku, jej správnu montáž a servis a oboznámenie sa s produktami, ktoré spoločnosť vyvíja a vyrába. Certifikát, ktorý žiakov oprávňuje na montáž a poskytovanie predĺženej záruky produktov, dostanú na konci štúdia spolu s výučným listom alebo maturitným vysvedčením. Všetci dostali tašku s propagačnými materiálmi a malým darčekom od spoločnosti.  

Ďakujeme školiteľovi p. Fischerovi zo spoločnosti Alcadrain za spoluprácu a materiálnu podporu pri výuke našich žiakov.

Pripravujeme:

8. marec 2023 – certifikačné školenie GEBERIT (IV.C TEZB, IV.B MSIZ)

9. marec 2023 – certifikačné školenie GEBERIT (III.G inštalatér)