Certifikačné školenie – Hansgrohe 2023

Pre žiakov končiacich ročníkov v odbore mechanik stavebnoinštalačných zariadení (MSIZ) a inštalatér sme zabezpečili ďalšie certifikačné školenie plné užitočných odborných informácií z oblasti sanitárnej techniky. Konalo sa v utorok 21. novembra 2023 v priestoroch prednáškovej sály na Bánovskej ceste 9.

Predstavila sa nemecká spoločnosť HANSGROHE založená v roku 1901. Školenie viedol zástupca spoločnosti pán Václav Králik. Aby prednáška nebola pre žiakov len pasívna, školiteľ vymyslel spôsoby, ako žiakov počas prednášky aktívne zapájať do práce. Žiaci pracovali aj s katalógmi a cenníkmi produktov, mali vypracovať ponuku – projekt na vybavenie kúpeľne sanitárnou technikou aj s cenovou ponukou. Svoje práce potom po skupinách prezentovali. Najlepšie boli ocenené darčekmi.

Počas školenia im boli demonštrované vzorky výrobkov a cez inštruktážne videá vysvetlená správna montáž týchto výrobkov. Predstavil aj inovovaný iBox universal 2 a zdôraznil, že návod je pri každom produkte a je veľmi dôležitý. V praxi sa často stretávame s tým, že sa návody na montáž nečítajú.

Zástupcovi spoločnosti ďakujeme za školenie ale aj sponzorovanie 13. ročníka súťaže Mladý stavbár 2023. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu počas Dňa otvorených dverí na našej škole 5. decembra 2023.