Červené stužky 2021

Ako po minulé roky, aj tento rok sa žiaci našej školy a pedagogickí zamestnanci zapojili do celoslovenskej aktivity Červené stužky, ktorá je súčasťou verejnej kampane boja proti HIV/AIDS. Tento rok sa uskutočnil už 15. ročník. Akcia býva podporená nosením červených stužiek, ktoré vyjadrujú solidaritu v boji proti chorobe AIDS.

Aktivity boli kvôli pandémii značne obmedzené, ale aj napriek tomu sme chceli so žiakmi upozorniť na tento problém. Pripravili sme nástenku, ktorá propagovala význam kampane Červené stužky a besedovali sme na tému duševné zdravie a závislosti.

Žiaci I. A triedy vyrobili stužky a 1. decembra ich rozdávali žiaci III.A v priestoroch školy.

Všetkým žiakom a učiteľom školy sa chceme touto cestou srdečne poďakovať za aktívnu účasť a podporu humanitárnej myšlienky, ktorú predstavujú „Červené stužky“.

Viac informácií nájdete na www.cervenestuzky.sk