Charitatívna zbierka – Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Vianoce sú čarovná chvíľa, kedy viac prejavujeme vďaku, city či lásku. V zariadeniach pre seniorov žije mnoho opustených starkých, pre ktorých je návšteva blízkych skôr raritou. Mnohí z nich na Vianoce nečakajú žiadne darčeky. A práve preto vznikla „krabicová výzva“.

Preto sme ani na chvíľku nezaváhali a aj tento rok sme sa zapojili do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“.  Veľmi sa tešíme, že z každej triedy niekto prispel a môžeme tak potešiť tých, ktorým je zbierka určená. Touto cestou teda veľmi pekne ďakujeme za spoluprácu a spolupatričnosť rodičom a žiakom, ktorí zabezpečili darčeky a tiež aj kolegom a žiakom zo Školského internátu, ktorí darované veci krásne a starostlivo zabalili.

Nikto z nás nevie ako skončí a nevie, či to raz nebude on, kto sa bude v domove dôchodcov tešiť z krabice plnej darčekov. Aj preto treba pomáhať.

S úctou, vďakou a prianím všetkého dobrého za organizačný tím Magdaléna Gašová a Stanislava Kovácsová.