Charitatívna zbierka zamestnancov našej školy

V našej škole sa už stalo tradíciou, že sa podieľame na dobročinných akciách. Už niekoľko rokov pravidelne, v predvianočnom období sa pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci školy zapájajú do zbierky pre Občianske združenie Úsmev ako dar.

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar podporuje deti a mladých v centrách pre deti a rodiny (CDR – bývalé detské domovy), pomáha mladým po odchode do bežného života, vzdeláva záujemcov o náhradné rodičovstvo a sprevádza náhradné rodiny. Pomáha rodinám v ťažkých životných situáciách, rozširuje rodinné kruhy okolo dieťaťa, aby rodina ostala spolu a buduje centrá na pomoc rodinám v núdzi.

Zbierkou v škole sme získali krásnych 500 € a veríme, že pomôžu tým, ktorí to potrebujú.

Úprimne ďakujeme všetkým zamestnancom školy za zapojenie sa do charitatívnej činnosti, čím dokazujú, že ťažké životné osudy ľudí im nie sú ľahostajné. Prajeme všetkým hlavne veľa zdravia!