Duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania, ktorý spája teoretické vyučovanie na škole a praktické vyučovanie u konkrétneho zamestnávateľa. Zamestnávateľovi to umožňuje získať svojich budúcich zamestnancov bez nutného zapracovania a nákladov na nábor pracovnej sily.

Prečo duálne vzdelávanie?

  • prax vo firme a teória u nás v škole
  • získavanie pracovných návykov a zručností
  • práca s najmodernejšími technológiami
  • pracovné oblečenie a strava
  • pravidelný finančný príspevok
  • perspektíva budúceho zamestnania

Naši partneri – zamestnávatelia

3661 H murár
M & G – IRON, s.r.o., Dolná Tižina 315, 013 04 Dolná Tížina
Kontakt: 0911 098 383, mandgiron@gmail.com

 

3663 H tesár, 2487 H 01 autoopravár – mechanik
KAMON, s.r.o., Považské Podhradie 412, 017 04 Považská Bystrica
Kontakt: 0917 149 744, ekonom@kamon.eu 
www.kamon.eu/dualne-vzdelavanie/

 

3663 H tesár
PREFA INVEST, a.s., Podhradská 2, Sučany
Kontaktná osoba: Veronika Jandíková, 0914 358 270, jandikova@prefa-su.sk
prefa-su.sk/dualne-vzdelavanie/

 

3355 H stolár
FINES, a.s., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
Kontaktná osoba:
www.fines.sk/dualne-vzdelavanie/

 

3663 H tesár, 3355 H stolár
MARUNA s.r.o., Terchová 999, 013 06 Terchová
Kontaktná osoba: Ladislav Maruna, 0903 832 859, info@maruna-terchova.sk
www.maruna-terchova.sk/

 

2435 H 02 klampiar – stavebná výroba
ARTCO s.r.o., Žitná ulica 14, 010 01 Žilina
Kontaktná osoba: Jaroslav Rovňan, 0903 558 586, artco@artco.sk
artco.sk

 

3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení
Bohuslav Ondruš, Kotrčiná Lúčka 130, Kotrčiná Lúčka
Kontaktná osoba: Bohuslav Ondruš, 0911 521 424

Kontaktná osoba

Ing. Josef Ilčík, PhD. – riaditeľ školy

041 7232 259, riaditel@sosstavebna.sk