EKOTOPFILM 2021 – online verzia

EKOTOPFILM je festival, ktorý chce inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vytvoriť priestor k otvorenej diskusii o otázkach trvalo udržateľného rozvoja. Každoročne slovenskému divákovi prináša najnovšie dokumentárne filmy z celého sveta z oblasti ochrany životného prostredia a udržateľnosti.

Stalo sa z neho jedno z najväčších a najnavštevovanejších podujatí. Festival Ekotopfilm – Envirofilm štartuje každoročne súťažným festivalom v máji v Bratislave a v Banskej Bystrici, kde predstaví vyše 60 dokumentárnych filmov. Následne celoročne navštevujeme krajské a okresné mestá Slovenska s víťaznými snímkami ocenenými medzinárodnou porotou v rámci regionálnej festivalovej TOUR.

V mesiaci december mali aj žiaci našej školy možnosť zúčastniť sa online JUNIOR festivalu, ktorý je jedinečnou súčasťou festivalu Ekotopfilm so špeciálnym programom pre žiakov základných a stredných škôl. Do vybraných miest Slovenska priniesli reálnu environmentálnu výchovu. Snahou je pútavou formou deti inšpirovať a nabádať ich k zodpovednejšiemu správaniu a lepšiemu vzťahu k životnému prostrediu.

Pre žiakov boli pripravené krátke náučné filmy o plytvaní potravinami, uhlíkovej stope, odpadoch v kanalizácii a slovenskej prírode. So žiakmi sme si v jednotlivých triedach pozreli krátke dokumenty a následne sme diskutovali o životnom prostredí a možnostiach jeho ochrany. Žiakom sa snímky páčili a určite ich donútili zamyslieť sa.

Viac informácií získate na www.ekotopfilm.sk