EKOTOPFILM je festival, ktorý chce inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vytvoriť priestor k otvorenej diskusii o otázkach trvalo udržateľného rozvoja. Každoročne slovenskému divákovi prináša najnovšie dokumentárne filmy z celého sveta z oblasti ochrany životného prostredia a udržateľnosti.

V mesiaci december mali aj žiaci našej školy z tried I.A a II.A možnosť zúčastniť sa JUNIOR festivalu, ktorý je jedinečnou súčasťou festivalu Ekotopfilm so špeciálnym programom pre žiakov základných a stredných škôl. Do vybraných miest Slovenska priniesli reálnu environmentálnu výchovu. Snahou je pútavou formou deti inšpirovať a nabádať ich k zodpovednejšiemu správaniu a lepšiemu vzťahu k životnému prostrediu.

Žiakom boli premietnuté inšpiratívne krátke filmy, ktoré svojim príbehom a myšlienkou rozprávajú mladej generácii posolstvá ochrany prírody, podpory ekológie a ochrany životného prostredia. Filmy sú z celého sveta.