Stanica emisnej kontroly

Kontaktná osoba

Ján Drábik
hlavný majster strojárskych profesií

0915 820 716, drabik@sosstavebna.sk

Objednajte sa elektronicky na adrese

ek.sosstavebna.sk

Na našom pracovisku na Bánovskej ceste 9 v Žiline (oproti HaZZ – záchranná brigáda – areál bývalých kasární) vykonávame emisné kontroly vozidiel kategórie M1 a N1.

Žiaci sa tu zoznámia s najnovšími požiadavkami na ekológiu prevádzky a prakticky realizujú emisné kontroly automobilov pre širokú verejnosť. O pracovisko emisnej kontroly je veľký záujem, ponúkame prijateľné ceny a  požadovanú kvalitu.

Kontroly vykonávame v pracovných dňoch od 08:00 hod. do 14:30 hod.