Erasmus+ 2021 Učitelia z Litvy a Lotyšska u nás

Na svojej pôde sme v dňoch 23. – 26. novembra 2021 privítali zahraničných hostí z Lotyšska a Litvy. Išlo o medzinárodnú mobilitu učiteľov v rámci projektu Erasmus+ Strategické partnerstvo „Smart school in restoration and construction industry“.

Deväť lotyšských a päť litovských učiteľov z partnerských škôl sa spolu s našimi siedmimi učiteľmi a majstrami odbornej výchovy zúčastnili školenia, ktoré nieslo názov „Neformálne metódy pre učiteľov na zvýšenie sebavedomia v digitálnom svete”. Školenie viedol taliansky školiteľ Davide Fumi, ktorý sa už roky venuje oblasti využívania neformálnych metód vo výchove a vzdelávaní.

Cieľom školenia bolo učiteľom priblížiť koncept neformálnych metód výchovy a vzdelávania prostredníctvom aktivít využívajúcich tieto metódy v praxi. Neformálne metódy sa vyznačujú orientáciou na záujmy a potreby žiaka, ktorý sa učí to, čo považuje za dôležité a tým pádom aj zvýšenou motiváciou k učeniu.

Naši učitelia spolu so zahraničnými kolegami spoznávali výhody týchto metód priamo v akcii, pri zapájaní sa do tímových aktivít, ktoré si pre naše trojdňové školenie pripravil Davide Fumi. Síce sme sa s viacerými učiteľmi z partnerských škôl stretli už pri minulých mobilitách, školenie nám však umožnilo lepšie sa spoznať a prehĺbiť naše priateľské kontakty.

Hneď prvé aktivity boli zamerané na tento cieľ – lepšie sa spoznať. Účastníci školenia sa ďalej zoznámili s efektívnym využitím neformálnych metód pri budovaní vlastných odborných, ale i osobnostných kompetencií pri práci v digitálnom prostredí. Praktickými cvičeniami sa učili, ako rozvíjať u žiakov zručnosti ako napríklad sebapoznanie, riešenie problémov a samostatné učenie s dôrazom na digitálne zručnosti.

Aktivity a rôzne cvičenia boli pre našich aj zahraničných učiteľov skutočne atraktívne aj zábavné. Navyše plnili svoje ciele – po každej aktivite nasledovalo zhodnotenie toho, čo sme sa naučili a kam sme sa posunuli. Všetci účastníci program školenia veľmi chválili, za čo patrí veľká vďaka školiteľovi Davidemu Fumi.

Okrem toho bol pre našich hostí pripravený zaujímavý program. Zúčastnili sa prehliadky priestorov školy a dielní praktického vyučovania – prezreli si učebne teoretického vyučovania a odborné učebne, elektrotechnické laboratórium, špeciálne učebne vykurovania a solárnych systémov,  pričom ich zaujalo najmä moderné technické vybavenie priestorov. Takisto sa zoznámili so vzdelávacím systémom na Slovensku, ktorý sa mierne líši od toho ich. V rámci kultúrneho programu v posledný deň pred odchodom si spolu so sprievodcom prezreli centrum Žiliny, kde sa zaujímali najmä o históriu a architektúru.

Hostia z Lotyšska a Litvy od nás odchádzali plný nových skúseností a zážitkov, ale tiež odborných znalostí, ktoré sú pripravení zdieľať so svojimi kolegami vo svojich školách. To isté platí aj o našich učiteľoch a majstroch odbornej výchovy, ktorí sa tešia na ďalšiu spoluprácu v rámci projektov Erasmus+.