Stredná odborná škola stavebná na Tulipánovej ulici v Žiline si stanovila vo svojom  Európskom pláne rozvoja nadväzovať kontakty s partnermi rôzneho odborného zamerania v Európe, a tak sa neustále vzdelávať, získavať nové skúsenosti, rozvíjať nové zručnosti  a zapájať sa do sveta remeselnej práce.

Po viacerých návštevách žiakov a učiteľov z Bologne a Poľska v tomto školskom roku nás v apríli 2018 navštívili aj učitelia z Palerma v Taliansku. Bola to druhá etapa talianskeho projektu v rámci programu Erasmus+. Učitelia z oblasti hotelierstva a gastronómie mali veľký záujem o prácu nielen v našich hoteloch, ale aj v školskej jedálni a na pracoviskách.

Po príchode a privítaní zástupcami školy boli ubytovaní v hoteli Galileo. Na druhý deň začal ich pobyt návštevou školy, počas ktorej si pozreli vybavenie školy a organizáciu vyučovacieho procesu. Stretli sa so žiakmi a učiteľmi, ktorí sa zúčastnili stáží v rámci programu Erasmus+ , diskutovali o krajinách, o skúsenostiach z pobytov, o ďalšej možnej spolupráci, a to všetko v anglickom jazyku. Informácie o duálnom systéme vzdelávania  získali aj pri návšteve ŽSK u riaditeľky odboru školstva a športu Evy Rovňanovej.

Počas piatich dní sme pre účastníkov pripravili program zahŕňajúci prehliadky hotelov Dubná skala a Holiday Inn, kde sa im venovali manažéri, ktorí im prezentovali svoj hotel a jeho prevádzku.

Vďaka Gymnáziu na Hlinskej ul. v Žiline mali možnosť počuť okrem anglického jazyka aj svoj taliansky jazyk počas prezentácie. Hotelová akadémia predviedla aj praktickú ukážku gastronómie v reštaurácii na úrade ŽSK.

Nezabudli sme ani na partnera našej školy – taliansku firmu Giacomini. Jej riaditeľ František Kocián predstavil pobočku firmy na Slovensku a jej prácu v talianskom jazyku. Na záver spoznali účastníci aj stredisko praktického vyučovania našej školy na Bánovskej ceste, jeho moderne vybavené odborné učebne a zváračskú školu.

Pobyt učiteľov z Talianska na našej škole bol ukončený slávnostným obedom, odovzdávaním certifikátov a diskusiou učiteľov s riaditeľom našej školy Josefom Ilčíkom, v ktorej obidve strany vyjadrili obrovskú spokojnosť a ochotu spolupracovať aj mimo programu Erasmus+. Stredná odborná škola stavebná  ďakuje aj  touto cestou za ochotu a vynikajúcu spoluprácu so všetkými menovanými školami, s predstaviteľmi hotelov a s firmou Giacomini.