Európsky týždeň odborných zručností 2019

V dielňach praktického vyučovania našej školy na Bánovskej ceste v Žiline sa v utorok 26. a štvrtok 28. novembra 2019 konalo podujatie Európsky týždeň odborných zručností. Cieľom tohto podujatia bolo priblížiť a ponúknuť možnosť prakticky si vyskúšať remeslá pre žiakov základných škôl. Tento rok sme rozšírili ponuku remesiel o odbor technik energetických zariadení budov. Záujem prísť a skúsiť si rôzne remeslá prejavili tri základné školy z Lietavskej Lúčky, Bytče a Strečna.

Žiaci sa po príchode na dielne rozdelili podľa toho, aké remeslo si chceli vyskúšať. Pod vedením majstrov odbornej výchovy sa potom odobrali na pracoviská. Tento rok si žiaci vyskúšali práce v stolárskej, inštalatérskej a obkladačskej dielni. Po prvý krát si mohli vyskúšať aj prácu s vodičmi a zapájanie elektrických obvodov.

V stolárskej dielni s majstrom OV Martinom Pekárom vyrobili z komponentov využitím rôznych spojov krásnu drevenú vtáčiu búdku. V dielni obkladov a dlažieb s majstrom OV Milanom Drábikom žiaci lepili na sadrokartón kúsky keramického obkladu a vytvárali rôzne obrazce. V inštalatérskej dielni s majstrom OV Mariánom Chládeckým, si žiaci vyskúšali rezanie závitu, polyfúzne zváranie polypropylénových rúr, hrdlovanie a lepenie PVC rúr a spájkovanie medených rúr. V elektrotechnickom laboratóriu si žiaci vyskúšali zapojiť jednoduché elektrické obvody pod vedením majstra OV Jána Vanča.

Žiaci spolu s učiteľmi mali možnosť stráviť veľmi zaujímavý deň a vidieť nielen odborné učebne, ale aj to, ako prebieha praktické vyučovanie na našej škole. Na záver všetci žiaci dostali pamätný certifikát, ktorý im bude pripomínať projekt Európsky týždeň odborných zručností. Veríme, že sa žiakom aj učiteľom páčilo a tešíme sa na stretnutie opäť o rok.