Fórum drevostavieb 2024 – Méty v stavaní z dreva, Nová Synagóga, Žilina

6. júna 2024 sa v Žiline konala Medzinárodná prehliadka modernej drevenej architektúry, ktorá mala dve časti – výstavnú a prednáškovú. Naši žiaci II.D triedy – študijný odbor technik drevostavieb sa tohto podujatia zúčastnili spolu s učiteľkou odborných predmetov Annou Jarošovou.

V doobedňajších  hodinách bola v Galérií PASÁŽ otvorená vernisáž Medzinárodnej panelovej výstavy slovami – „Prečo stavať z dreva“? – Drevo ako jedinečný výplod prírody, ako trvalo udržateľný zdroj i možnosti precíznej prefabrikácie z dreva, ale hlavne predurčenosť drevostavieb na nízkoenergetické alebo pasívne štandardy bývania. Spolu so žiakmi sme si pozreli nainštalované riešenia jednotlivých drevostavieb – rodinných domov, útulní, plaváreň, nadstavby škôlky, školy, predajné priestory.

V poobedňajších hodinách sa uskutočnilo prednáškové fórum s názvom Méta v stavaní z dreva s medzinárodnou účasťou v priestoroch Národnej kultúrnej pamiatky Nová Synagóga. Hlavnými témami boli trendy v tvorbe a realizácii modernej drevenej architektúry od inovačných a skúsených architektov a staviteľov a fakt, že stavanie z dreva zohráva veľkú úlohu v ekologickom a udržateľnom staviteľstve na celom svete.

Keďže výstava trvá celý mesiac, žiaci III.D (študijný odbor technik drevostavieb) sa jej taktiež zúčastnili 13. júna 2024. Podrobne si pozreli nainštalované riešenia jednotlivých drevostavieb, vypočuli si prezentovanie jednotlivých častí sprevádzajúcou pracovníčkou Útvaru hlavného architekta (ÚHA) v Žiline spolu s vystavenými návrhmi riešenia novej drevenej časti „starej  tržnice“.

Na mieste starého trhu sme videli konkrétne zhotovené priestory novej drevenej tržnice, ktorá sa ešte len teraz začína ujímať svojej funkcie – službe ľudom a predajcom. Chceme sa poďakovať pracovníkom ÚHA a p. Ing. arch Ľubici Fábri, ArtD. za pozvanie, príjemné privítanie a diskusiu s našimi žiakmi, ktorí si rozšírili svoj obzor o nové vedomosti, mali možnosť pochopiť vývoj drevostavieb na Slovensku a vidieť tak perspektívu svojho štúdia v odbore technik drevostavieb.