Hviezdoslavov Kubín 2023

Hviezdoslavov Kubín patrí medzi najstaršie a najprestížnejšie súťaže v oblasti umeleckého prednesu na Slovensku, prostredníctvom ktorej sa prezentujú literárne hodnoty textov tradičného, ale aj súčasného umenia. Prehlbuje sa nimi literárne poznanie mladých interpretov, kultivuje sa ich jazyk, zmysel pre rytmus a v neposlednom rade sa rozvíjajú aj interpretačné schopnosti a nadanie žiakov.

V súvislosti s touto súťažou sa na pôde našej školy dňa 30. marca 2023 uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. V umeleckom prednese poézie a prózy súťažili žiaci prvých a druhých ročníkov všetkých študijných odborov. O víťazoch rozhodovala trojčlenná porota p. učiteliek – N. Šamajovej, A. Fraňovej a M. Kyjakovej.

Svojím výkonom v umeleckom prednese poézie najviac zaujal žiak I. C triedy – Dávid Pilko, ktorý sa stal víťazom súťaže. Druhé miesto obsadil žiak II. B triedy – Marian Purašik. Tretie miesto bolo udelené žiačke I. A triedy v prednese prózy – Martine Papákovej.

Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a príjemný estetický zážitok!