Akademický týždeň – maturitné skúšky

20 mája - 24 mája