Kalendárium

Klasifikačné porady

25.01.2022 (utorok), klasifikačná porada za I. polrok

31.01.2022 (pondelok), odovzdávanie výpisov známok

 

Deň otvorených dverí – podľa aktuálnej epidemiologickej situácie
 
Prázdniny

vianočné – 23.12.2021 (štvrtok) – 07. 01.2022 (piatok), vyučovanie začína 10. 01.2022 (pondelok)

polročné – 04.02.2022 (piatok), vyučovanie začína 07. 02.2022 (pondelok)