Kalendárium

2. polrok

 

 Pedagogické rady + metodické združenia

21.02.2023 (utorok) o 14:30 hod.

24.03.2023 (piatok) o 13:00 hod.

25.04.2023 (utorok) o 14:30 hod.

23.05.2023 (utorok) o 14:30 hod.

27.06.2023 (utorok) o 13:00 hod.

Klasifikačné porady

25.04.2023 (utorok) o 14,30 hod. – hodnotiaca porada za 3. štvrťrok

27.06.2023 (utorok) o 13:00 hod. – klasifikačná porada za 2. polrok

30.06.2023 (piatok) – odovzdávanie vysvedčenia

Združenie rodičov školy

25.04.2023 (utorok) o 15:30 hod 1. – 4. ročník

Maturitné skúšky v riadnom termíne

14.03. – 15.03.2023 (utorok, streda) – EČ a PFIČ MS

03.04. – 04.04.2023 (utorok, streda) – NT EČ a PFIČ MS

27.04.2023 (štvrtok)  – PČOZ MS – stavebníctvo, BOZP, TL

15.05. – 16.05.2023 (pondelok – utorok)  – PČOZ MS – MHT, OSV, MSIZ, TEZB 

22.05. – 26.05.2023 (pondelok – piatok) – akademický týždeň

29.05. – 02.06.2023 (pondelok -piatok) – ústna časť maturitnej skúšky

17.05.2023 (streda) – klasifikačná porada 

19.05.2023 (piatok)  – odovzdávanie vysvedčenia

Záverečné skúšky v riadnom termíne

20. – 21.06.2023 (utorok – streda) – praktická časť ZS

22.06.2023 (štvrtok) – ústna časť ZS

15. – 19.06.2023 (štvrtok – pondelok) – študijné voľno

09.06.2023 (piatok) – klasifikačná porada

14.06.2023 (streda) – odovzdávanie vysvedčenia

Prázdniny

jarné – 27.02  –  03.03. 2023 (pondelok – piatok), vyučovanie začína 06.03.2023  (pondelok)

veľkonočné – 06.04. –  11. 04. (štvrtok – utorok), vyučovanie začína 12.04.2023  (streda)

letné – 01.07.  –  31.08.2023 , vyučovanie začína 04.09.2023 (pondelok)

Deň pracovného pokoja

01.05.2023 (pondelok)

08.05.2023 (pondelok)