Kalendárium

Klasifikačné porady

26.04.2022 (utorok) 14:30 hod. – hodnotiaca porada za 3. štvrťrok

24.06.2022 (piatok) 13:00 hod. – klasifikačná porada za 2. polrok

30.06.2022 (štvrtok) – odovzdávanie vysvedčení

Združenie rodičov školy (podľa aktuálnej epidemiologickej situácie)

26.04.2022 (utorok) 15:30 hod, 1. – 4. ročník

Maturitné skúšky v riadnom termíne

15.03. – 16.03.2022 (utorok, streda) – EČ a PFIČ MS

05.04. – 06.04.2022 (utorok, streda) – NT EČ a PFIČ MS

28.04.2022 (štvrtok) – PČOZ MS – TL, BOZP, nadstavbové štúdium

10.05. – 12.05.2022 (utorok – štvrtok) – PČOZ MS – MHT, OSV, MSIZ 

17.05. – 19.05.2022 (utorok – štvrtok) – PČOZ MS – TEZB

23.05. – 27.05.2022 (pondelok – piatok) – akademický týždeň

30.05. – 03.06.2022 (pondelok – piatok) – ústna časť maturitnej skúšky

17.05.2022 (utorok) – klasifikačná porada 

20.05.2022 (piatok) – odovzdávanie vysvedčení

Záverečné skúšky v riadnom termíne

20. – 22.06.2022 (pondelok – streda) – písomná a praktická časť ZS

23.06.2022 (štvrtok) – ústna časť ZS

15. – 17.06.2022 (streda – piatok) – študijné voľno

10.06.2022 (piatok) – klasifikačná porada

14.06.2022 (utorok) – odovzdávanie vysvedčení

Prázdniny

jarné – 07.  –  11.03. 2022 (pondelok – piatok), vyučovanie začína 14.03.2022  (pondelok)

veľkonočné  – 14.04. –  19. 04.2022 (štvrtok – utorok), vyučovanie začína 20.04.2022  (streda)

letné – 01.07. (piatok) – 31.08.2022 (streda), vyučovanie začína 05.09.2022 (pondelok)