Kalendárium

1. polrok

 

Pedagogické rady + metodické združenia

 4.9.2023 (pondelok) o 11:00 hod.

26.9.2023 (utorok) o 14:30 hod.

24.10.2023 (utorok) o 14:30 hod.

28.11.2023 (utorok) o 14:30 hod.

15.12.2023 (piatok) o 13:00 hod.

25.1.2024 (štvrtok) o 14:30 hod.

Klasifikačné porady

 28.11.2023 (utorok) o 14:30 hod. – hodnotiaca porada za 1. štvrťrok

25.1.2024 (štvrtok) o 14:30 hod. – klasifikačná porada za I. polrok

31.1.2024 (streda) – odovzdávanie výpisov známok

Združenie rodičov školy

 4.9.2023 (pondelok) o 8:00 hod.  1. ročník

26.9.2023 (utorok) o 15:30 hod. 1. – 4. ročník

28.11.2023 (utorok) o 15:30 hod. 1. – 4. ročník

Maturitné skúšky v mimoriadnom termíne

14.9.2023 (štvrtok) – ústna časť maturitnej skúšky

Záverečné skúšky v mimoriadnom termíne

19. – 20.9.2023 (utorok – streda) – praktická časť ZS

21.9.2023 (štvrtok) – ústna časť ZS

Deň otvorených dverí

11.10.2023 (streda) 08:00 – 15:00 hod.

5.12.2023 (utorok) 08:00 – 15:00 hod.

30.1.2024 (utorok) 08:00 – 15:00 hod.

Prázdniny

jesenné – 30.10. – 31.10.2023 (pondelok – utorok), vyučovanie začína 2.11.2023  (štvrtok)

vianočné – 25.12.2023 (pondelok) – 5.1.2024 (piatok), vyučovanie začína 8.1.2024 (pondelok)

 Štátny sviatok

1.9.2023 (piatok)

17.11.2023 (piatok)

Deň pracovného pokoja

15.9.2023 (piatok)

01.11.2023 (streda)

 

2. polrok

 

Pedagogické rady + metodické združenia

27.2.2024 (utorok) o 14:30 hod.

26.3.2024 (utorok) o 14:30 hod.

23.4.2024 (utorok) o 14:30 hod.

21.5.2024 (utorok) o 14:30 hod.

25.6.2024 (utorok) o 14:30 hod.

Klasifikačné porady

 23.4.2024 (utorok) o 14:30 hod. – hodnotiaca porada za 3. štvrťrok

25.6.2024 (utorok) o 13:00 hod. – klasifikačná porada za 2. polrok

28.6.2024 (piatok) – odovzdávanie vysvedčenia

Združenie rodičov školy

23.4.2024 (utorok) o 15:30 hod 1. – 4. ročník

Maturitné skúšky v riadnom termíne

12.3. – 13.3.2024 (utorok, streda) – EČ a PFIČ MS

9.4. – 10.04.2024 (utorok, streda) – NT EČ a PFIČ MS

25.4.2024 (štvrtok) – PČOZ MS – stavebníctvo, BOZP, TL

15.5. – 16.5.2024 (streda – štvrtok) – PČOZ MS – MHT, OSV, MSIZ, TEZB 

20.5. – 24.5.2024 (pondelok – piatok) – akademický týždeň

27.5. – 31.5.2024 (pondelok -piatok) – ústna časť maturitnej skúšky

14.5.2024 (utorok) – klasifikačná porada 

17.5.2024 (piatok) – odovzdávanie vysvedčenia

  Záverečné skúšky v riadnom termíne

18. – 19.06.2024 (utorok – streda) – praktická časť ZS

20.06.2024 (štvrtok) – ústna časť ZS

13. – 17.06.2024 (štvrtok – pondelok) – študijné voľno

07.06.2024 (piatok) – klasifikačná porada

12.06.2024 (streda – odovzdávanie vysvedčenia

Riaditeľské voľno

12.3. – 13.3.2024 (utorok, streda) – počas EČ a PFIČ MS 2024

27.5. – 28.5.2024 (pondelok – utorok) – počas ústnej časti maturitnej skúšky

Prázdniny

jarné –  19.2. –  23.2. (pondelok – piatok), vyučovanie začína 26.2.2024  (pondelok)

veľkonočné – 28.3. –  2.4. (štvrtok – utorok), vyučovanie začína 3.4.2024  (streda)

letné – 1.7. –  31.8., vyučovanie začína 2.9.2024 (pondelok)                

Deň pracovného pokoja

1.5.2024 (streda)

8.5.2024 (streda)