Kalendárium

1.polrok

 

Pedagogické rady 

27.09.2022 (utorok) o 14:30 hod.

25.10.2022 (utorok) o 14:30 hod.

22.11.2022 (utorok) o 14:30 hod.

16.12.2022 (piatok) o 13:00 hod.

24.01.2023 (utorok) o 14:30 hod.

Klasifikačné porady

 22.11.2022 (utorok) o 14:30 hod. – hodnotiaca porada za 1. štvrťrok

24.01.2023 (utorok) o 14:30 hod. – klasifikačná porada za I. polrok

31.01.2023 (utorok) – odovzdávanie výpisov známok

Združenie rodičov školy

27.09.2022 (utorok) o 15:30 hod. 1. – 4. ročník

22.11.2022 (utorok) o 15:30 hod. 1. – 4. ročník

Deň otvorených dverí 

12.10.2022 (streda) 08:00 – 15:00 hod. / Medzinárodná súťaž

06.12.2022 (utorok) 08:00 – 15:00 hod.

30.01.2023 (pondelok) 08:00 – 15:00 hod.

Prázdniny

jesenné – 28.10. – 31.10.2022 (piatok – pondelok), vyučovanie začína 02. 11.2022 (streda)

vianočné – 23.12.2022 (piatok) – 07. 01.2023 (piatok), vyučovanie začína 09. 01.2023 (pondelok)

 Štátny sviatok

17.11.2022 (štvrtok)

Deň pracovného pokoja

01.11.2022 (utorok)