Kurz na ochranu života a zdravia 2023

V mesiaci jún sme s našimi žiakmi absolvovali Kurz na ochranu života a zdravia. Trojdňového kurzu sa zúčastnili žiaci tretích ročníkov študijných odborov a druhého ročníka učebných odborov. V priebehu kurzu sa žiaci oboznámili s poskytovaním prvej pomoci, ktorú im odprezentoval žiak III.B z našej školy. Ďalej navštívili Mestskú krytú plaváreň v Žiline a rozšírili si svoje poznatky a zručnosti v oblasti topografie, civilnej ochrany a v športovo – technických disciplínach. Keďže nám počasie prialo, absolvovali sme aj turistiku na Straník a Dubeň a navštívili historické pamiatky Žiliny – Budatínsky hrad a hrad Strečno.