Kurz prvej pomoci – Slovenský Červený kríž

V dňoch 29. a 30. mája sa žiaci I.A, I.D, II.A, II.B a III.G zúčastnili na pôde našej školy školenia v rámci účelových cvičení, ktoré sú súčasťou Školského vzdelávacieho programu. Školenie vykonávali kvalifikovaní dobrovoľníci z Územného spolku Slovenského Červeného kríža v Žiline.

Nejednalo sa len o obyčajné teoretické informácie, ale aj o ukážky a praktický nácvik prvej pomoci a iných život ohrozujúcich situácií. Žiaci boli rozdelení do troch skupín – v nich si vyskúšali umelé dýchanie, ako dať človeka do stabilizovanej polohy, čo robiť, ak sa niekto dusí, ak krváca a veľa iných situácií, v ktorých ide o sekundy.

Žiaci boli zo školenia nadšení, odniesli si mnoho cenných skúseností a informácií, za čo veľmi pekne ďakujeme ochotným pracovníkom Slovenského Červeného kríža v Žiline.