Medzinárodná súťaž obrábačov kovov a inštalatérov, Vyškov 2022

18. ročník medzinárodnej súťaže odborných zručností žiakov učebného oboru inštalatér sa konal dňa 19. mája 2022 na SOŠ a SOU Vyškov. Tento rok záštitu nad touto súťažou prevzal hejtman Juhomoravského kraja, Cech kúrenárov a inštalatérov ČR a mesto Vyškov. Zástupcovia stavovskej organizácie a sponzorských firiem dohliadali počas celej súťaže na jej priebeh a hodnotili výkony súťažiacich.

Súťažili jednotlivci, z jednej školy dvaja žiaci z učebných alebo študijných odborov. Po slávnostnom otvorení  sa žiaci presunuli na pracoviská, kde ich už čakali praktické zadania rozdelené na dve úlohy. Prvou úlohou bolo polyfúzne zváranie polypropylénových rúr a fitingov v kombinácií so závitovými spojmi oceľových pozinkovaných rúr. Druhou úlohou bolo ohýbanie, mäkké spájkovanie a rozvod Cu potrubia s pripojením vykurovacieho telesa – radiátora.   

Súťaže sa zúčastnilo celkovo 16 žiakov z Česka, Slovenska, Maďarska, Rakúska a Poľska. Našu školu reprezentovali žiaci 3. ročníka študijného odboru technik energetických zariadení budov Anton PrašilĽubomír Gocoliak z III.C. Na súťaž ich pripravovali majstri odbornej výchovy Ladislav PidíkMarián Chládecký, ktorý bol na súťaži so žiakmi ako pedagogický doprovod.

V ťažkej medzinárodnej konkurencii naši žiaci umiestnili nasledovne – 5. miesto získal Ľubomír Gocoliak a 11. miesto Anton Prašil. Touto cestou im srdečne ďakujeme za reprezentáciu SOŠ stavebnej v Žiline a Žilinského kraja a veríme, že získali nielen nové „medzinárodné“ skúsenosti, ale aj zdatnosti pre svoj profesionálny rast.

Link: https://sos-vyskov.cz/aktuality/mezinarodni-soutez-instalateru-a-obrabecu-kovu-2022/sec~aktuality,page~1,kategorie~,rok~