Medzinárodná súťaž zručností žiakov – Sušice 2023

Dňa 10. – 12. mája 2023 sa štyria žiaci odboru technik energetických zariadení budov a mechanik stavebnoinštalačných zariadení spolu s majstrom odborného výcviku a učiteľom elektrotechnických predmetov zúčastnili odbornej súťaže v západočeskom meste Sušice.

Súťaž sa konala v priestoroch SOŠ a SOU Sušice v spolupráci s firmou SYSTHERM. Súťažilo sa v dvoch disciplínach – „O putovný pohár SYSTHERM“, kde proti sebe súťažilo 17 škôl a „O kryštálovú guľu SYSTHERM“, ktorej sa zúčastnilo 13 škôl. Po oficiálnom otvorení sa o kultúrne spestrenie programu postaral majster českej republiky v rallye Václav Pech ml., ktorý priblížil účastníkom súťaže svet spoza volantu pretekárskych áut.

Naši žiaci sa zúčastnili oboch disciplín, ale aj napriek ich snahe, vytrvalosti a odbornosti obsadili pozície tesne za medailovými miestami. Boli síce sklamaní, že sa im nepodarilo obhájiť minuloročné víťazstvá, ale boli vďační za prejavenú dôveru a možnosť vidieť nové miesta, spoznať nových ľudí a odniesť si domov hodnotné ceny.

Zatiaľ čo žiaci súťažili, pre pedagógov bol pripravený zaujímavý program, pozostávajúci z prezentácií rôznych firiem, prehliadky teplárne na drevenú štiepku, návštevy krásnej lokality Čenkovej píly a z možnosti nahliadnutia do svetového unikátu – kostola sv. Vintíře, ktorý vyniká skleneným oltárom, betlehemom a inými ručne vytvorenými sklenenými dielami.

Na záver ďakujeme organizátorom súťaže za možnosť zúčastniť sa a príležitosť zmerať si sily s inými školami. Rovnako ďakujeme aj naším žiakom za ich odvahu a tešíme sa na ďalší ročník.

Bližšie informácie a fotografie: https://systherm.com/aktuality/slavnostni-vecer-susice-2023/