Mládežnícky parlament ŽSK

Dňa 22. apríla 2024 sa naši žiaci Ján Halibožek (predseda Žiackeho parlamentu) a Samuel Adame (zástupca žiakov v Rade školy) zúčastnili zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktorého súčasťou bolo aj predstavenie Mládežníckeho parlamentu ŽSK, ktorého sa stali aktívnymi členmi.

Pred poslancov vystúpilo vyše 130 mladých ľudí. V prvom bode programu sa Mládežnícky parlament predstavil po jednotlivých regiónoch a v druhom bode prebehlo odovzdávanie delegačných listín.

Participácia v mládežníckom parlamente prispeje k rozvoju aktívneho občianstva už v rannom veku dospelosti života človeka, dôjde k zážitkovému učeniu mladých ľudí, kedy si reálne vyskúšajú, čo v praxi znamená demokracia, sloboda či samospráva.

Sme veľmi radi, že mladým ľuďom nie je osud nášho kraja ľahostajný a svoju aktivitu berú zodpovedne. Ďakujeme Samuelovi a Jankovi za vzornú reprezentáciu školy a prajeme im veľa úspechov v presadzovaní aktivít vedúcich k zlepšeniu života mládeže.