Odborná exkurzia a certifikačné školenie Slovarm, Myjava

Dňa 4. apríla 2023 sa po 4 rokoch pandemickej prestávky žiaci 4. ročníka študijného odboru technik energetických zariadení budov zúčastnili odbornej exkurzie a certifikačného školenia v spoločnosti Slovarm na Myjave.

Spoločnosť Slovarm vznikla v roku 2000 ako nástupca Slovenskej armatúrky Myjava. Špecializuje sa na výrobu domových a bytových armatúr, komponentov pre rozvody studenej a teplej vody a vykurovania. V januári 2020 sa zlúčila so spoločnosťou Slovplast a rozšírila svoj výrobný program o sortiment sanitárnych výrobkov z plastu.

Najskôr sme navštívili nový showroom spoločnosti, kde sa žiaci zoznámili s históriou výroby a výrobným portfóliom výrobkov. Showroom je veľmi prehľadný a rozdelený do jednotlivých sekcií, kde sú umiestnené funkčné vzorky výrobkov. Žiaci mali možnosť prezrieť si celý výrobný proces. Videli ako vznikajú fitingy a armatúry. Postupne sme si prešli zlievareň, strojárske obrábanie výrobkov, úpravu povrchov armatúr, výrobu PPR rúr a kompletovanie výrobkov.

Nasledovalo certifikačné školenie, kde sa žiaci podrobnejšie oboznámili s výrobkami a ich funkciou. Predstavili nám aj nový výrobok spoločnosti – pred stenový inštalačný systém – modul wc, dodávaný komplet s tlačítkom a sedátkom. Na záver žiaci dostali certifikát a malý sladký darček.

Sme radi, že sme opäť mohli našim žiakom priblížiť, ako vznikajú veci okolo nás, pričom načerpali nové poznatky a rozšírili svoje odborné vedomosti. Ďakujeme pani Rybnikárovej, pánovi PekníkoviGreňovi zo Slovarmu za odbornú prezentáciu firmy.

Veľmi pekne ďakujeme aj za sponzorský dar – armatúry, náradie a materiál na vzdelávanie žiakov v hodnote viac ako 1000€. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!